Standart Almanca Dil Eğitimi

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar A1, A2, B1, B2 ve C1 kurlarından itibaren başlayabileceğiniz dil kurslarımıza hafta içi ve hafta sonu gruplarında katılım gösterebilirsiniz. Hafta içi programımız haftanın üç günü, hafta sonu programımız ise Cumartesi ve Pazar günleri verilir. Kursiyerlerimize kendi programlarına göre farklı saat aralıklarında açılan eğitimlerimize katılma imkanı tanımaktayız.

Standart Almanca dil eğitiminin yanı sıra “İş Almancası” meslek odaklı dil eğitimi ile TestDaF ve Telc C1 Hochschule sınavlarına hazırlık yönünde kurslar sunulanacaktır.

  • Almanya’da lise veya üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler
  • Aile birleşimi ile Almanya’ya yerleşmeyi planlayanlar
  • Mesleklerini Almanya’da icra edecek olan hekimler ve sağlık personelleri
  • Meslekleri gereği Almanca öğrenmesi gerekenler
  • Kariyer hedeflerini planlarken Almanca bilgisine ihtiyaç duyanlar
  • Boş zamanlarını Almanca öğrenerek değerlendirmek isteyenler

..bu fırsatı kaçırmayın!

Partner

EUROVERSITY

Üyemiz olan Euroversity Dil Akademisi & Euroversity Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile çalışmaktayız. Kurucuları hukukçu olan Euroversity, Uluslararası partnerleri ve çalıştığı ülkelerde ki personel ağıyla öğrencilerine, danışanlarına ve kursiyerlerine güvenilir, kaliteli ve doğru hizmeti verme anlayışı ile çalışmaktadır. Yıllardır Almanya üzerine akademik ağırlıklı eğitim danışmanlığı veren Euroversity, bu ülkeye yönelik bilgisini, birikimini ve tecrübesini uzman öğretmen kadrosuyla birleştirerek Almanca Dil Kursları ile sizlere hizmet verecektir. Eylül 2020 itibariyle TELC yetkili merkezi olarak Euroversity sınav merkezinde her seviye için TELC sınavlarına girebilirsiniz. Partnerimiz ile birlikte öğrencilerimize, danışmanlarımıza ve kursiyerlerimize ihtiyaç ve istekleriniz uygun çözümler üretmekteyiz.

http://www.euroversity.academy/ 

https://www.euroversity.de/

Ders İçeriği

Okuma, yazma, anlama ve konuşma olmak üzere dört seviyeden oluşmaktadır. Kurslarımız özel ve grup dersleri olmak üzere her bir ders 50 dakikadan oluşmaktadır. Kurslarımız başlamadan önce seviye tespit sınavı yapılarak öğrencilerimizin seviyesi belirlenmektedir. Doğru seviye tespit edildikten sonra talebinize göre özel veya grup dersi olmak üzere eğitimin başlatılması planlanmaktadır.

Eğitmenler

Derslerimiz ana dili Almanca ve Türkçe olan Türk veya yabancı eğitmenler tarafından verilmektedir.

Eğitmenlerin CV’lerini Link üzerinden erişebilirsiniz:

Masum Gürkan Başay CV

Varol Kunduracı CV

Gruplar ve Kurs Seviyeleri

Sınıf mevcudu 12 ile sınırlı olan butik konsept mantığı ile hizmet veren dil kurslarımızda istediğiniz Almanca seviyesine daha hızlı ulaşabilirsiniz. Online derslerimiz ile ister evinizden ister ofisinizden katılım gösterebileceğiniz, güvenli ve kullanışlı online platformlar aracılığı ile yapılan çevrimiçi derslerimizde katılımcılarımızı tıpkı sınıflarındaymış gibi hissettirebilmek adına tüm imkanlar mevcuttur.

HAFTA SONU PROGRAMI

Sabah programı: 09:00-12:00

Öğlen programı: 13.00-16:00

Akşam programı: 17:00-20:00
 

HAFTA İÇİ PROGRAMI

Sabah programı: 09:00-14:00

Öğlen programı: 14:00-19:00

A1 Kuru

A1 kuru Almanca dil eğitimini başlangıç kurudur. A1 kurunda dil eğitimi en temel seviyede bilinmesi gereken ifadeler ile başlar. A1 kurunu tamamlayan öğrenciler kendilerini tanıtabilir, nerede oturdukları, kaç yaşında oldukları gibi ilk etapta ihtiyaçlarını karşılayabileceği konularda kendilerini ifade edebilirler. Bu bağlamda öncelikle özneler ve günlük hayatta en sık kullanılan fiiller öğrenilir. Kelime bilgisi sayılar, günleri, aylar, renkleri, günlük hayatta en çok kullanılan eşyaları ve hissedilen duyguları öğrenme ile devam eder. A1 kurunun geneli başlangıç seviyesindeki dil bilgisi ve kelime bilgisinden oluştuğu için bu kuru tamamlayan öğrenciler Almanca konuşmakta oldukça yetersiz olur ve sadece kendi seviyelerindeki konuşmaları anlayabilirler. Almanca cümle yapısı ile dil bilgisi bir biri ile iç içe olduğu için A1 kurunu tamamlayan öğrenciler bağlaç, zarf vb. kullanmadan sadece basit cümleler kurabilirler.  

A2 Kuru

Başlangıç kuru olmasa da A2 kuru da Almanca'nın temel seviyede öğretildiği bir kurdur. Bu kura geçen öğrenciler dolaysız anlatımlarda ilerleme kaydeder, kelime ve dil bilgisi de gelişmeye başlar. Alış-veriş, ulaşım, yemek yemek, boş zaman aktiviteleri, okula gitmek ve çalışmakla ilgili günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözler ve telaffuzları öğrenirler. Bu bağlamda meslekler, temel besin maddeleri, eşyalar öğrenilir. Dil bilgisinde ise çekimler ve zaman kiplerine geçiş yapılır. Aynı zamanda en sık kullanılan bağlaçların kullanımları da öğrenilir. A2 kurunu tamamlayan öğrencilerin Almanca konuşma yetenekleri biraz ilerlemiş olur. Öğrenciler kolaylıkla kendilerini tanıtabilir, neler yaptıklarını anlatabilir, nelerden hoşlandıklarından bahsedebilirler. A2 kurunu tamamlayan öğrenciler tıpkı konuşma konusunda gösterdikleri ilerlemeden fazlasını anlama konusunda gösterirler. Kulak dolgunluğu ve dinleme pratiği arttıkça, çok akıcı konuşulmadığı sürece öğrenciler karşılarındakilerin nelerden bahsettiklerini anlayabilirler. 

B1 Kuru

B1 kurunu başarıyla tamamlayan öğrencilerin orta seviyede Almanca bildikleri kabul edilir. Kurlar ilerledikçe öğrenilmesi gereken dil bilgisi kuralları ve kelimeler de artar, bu durum da öğrencilerin Alman diline hakimiyetlerini olumlu yönde etkiler. Kurulan cümlelerin yapıları daha da sağlamlaşırken, biraz yardım alarak anadili Almanca olan biriyle iletişim kurulmaya başlanabilir. Kurlar ilerledikçe Almanca dil eğitiminde dinleme ve konuşma pratiği daha fazla yapılır, dil eğitimi daha da interaktif hale gelir. B1 kurunu tamamlayan öğrenciler kendilerine yabancı olmayan konuları anlamakta zorluk çekmezken, bu konular üzerine de konuşabilirler ve fikirlerini anlatabilirler. İfade etmekte zorluk yaşadıklarını da tasvir ederek veya örneklendirerek karşılarındakinin anlamasını sağlayabilirler. B1 seviyesinde Almanca bilgisi olanlar kelime bilgilerinin zenginliğine göre 2 veya 3 paragraflık kompozisyonlar yazabilirler. 

B2 Kuru

B2 seviyesinde Almanca bilen biri, Almanya'da günlük hayatına devam edebilmek için yeterli durumdadır. Bu seviyedeki öğrenciler anadili Almanca olan biriyle kolaylıkla iletişim kurabilir. B2 kurunda dil bilgisi neredeyse tamamlanır, böylelikle öğrenciler daha komplike cümleleri kurmakta zorlanmayacakları için kendilerini daha güzel ifade edebilirler. B2 kurunu tamamlayan öğrencilerin seviyelerinin yeterlilikleri yazdıkları kompozisyonlara da yansır. Daha etkili kalıplar ve daha doğru bağlaçlarla güzel bir kompozisyon yazabilirler. Almanca dil eğitiminde okunanı ve dinleneni anlama becerisi daha hızlı geliştiğinden dolayı B2 seviyesinde Almanca bilen bir birey neredeyse herşeyi ana hatlarıyla anlayabilir, kelime dağarcığının zenginliğine göre detaylar hakkında da fikir sahibi olabilir. Bilgileri ve ilgileri kapsamında yazılan makaleleri ise hepsini olmasa da çoğunu anlayabilecek konuma gelirler.     

C1 Kuru

İleri seviyede Almanca bilgisine denk gelen seviyedir. Öyle ki üniversiteler bir kaç istisna hariç C1 seviyesinde Almanca bildiklerini belgeleyebilen yabancı öğrencilerin dil bilgilerini yeterli görürler. Yabancılar işe alımlarında da C1 seviyesinde Almanca yeterli görülür. C1 seviyesinde Almanca bilgisi olan biri akıcı derecede Almanca konuşabilir, yani Almanca tüm ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek yeterlilikte olur. Bu seviyede Almanca bilgisi olanlar okuduklarını ve duyduklarını da iyi bir şekilde anlayabilirler, televizyon izlerken ya da gazete okurken anlamakta bir sorun yaşamazlar. C1 kurunu tamamlayanlar Almanca dilini yorumlayabilme yeteneğini de edinirler. Böylelikle okudukları veya dinledikleri bir konu hakkında çıkarım yapabilirler ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilirler, bir olayı veya durumu birden farklı şekilde anlatabilirler. Almanca kelime sayısı olarak oldukça zengin bir dil olduğundan dolayı, bu seviyede dile hakimiyet bilinen kelime sayısı ile doğru orantılıdır. 

C2 Kuru

C2 kuru anadili Almanca olan birinden farksız Almanca konuşabilmek için tanımlanan kurdur.  Bu seviyede Almanca bilmek için bir süre Almanya'da yaşanması gereklidir. C2 kurunda daha fazla dil bilgisi öğretilmez, dil eğitimin bir parçası artık Alman kültürünün öğrenilmesi üzerine olur. Çünkü bir Alman gibi konuşabilmek için kelime bilgisi yerine söz kalıplarının bilgisi daha da önemlidir. Aynı zamanda dili yorumlamak ve mecazi anlamları çıkarmayı da bilmek gerekir. Böylelikle ayrıntılar da kolaylıkla anlaşılabilir. C2 seviyesinde Almanca bilenler her konuda akıcı bir şekilde kolaylıkla konuşabilir, akademik bir makaleyi anlayıp yorumlayabilir, gerekli verilere sahip olmaları halinde bir veya iki sayfalık kompozisyonlar yazabilirler. Kısacası, C2 kurunu başarıyla tamamlamış olan biri Almanca'ya en az bir Alman kadar hakim olabilir.   

TestDaF Hazırlık Eğitimi

TestDaF sınavı Almanya'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin geçmesi gereken sınavlardan en geçerli olanıdır. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşan bu sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için her bölümden 5 üzerinden en az 4 almalıdır. TestDaF sınav hazırlığında daha fazla Almanca öğretilmez, kurs içeriği daha çok sınav tekniğinin öğretilmesine dayalıdır. Özellikle yazma ve konuşma bölümlerinde kullanılması gereken kalıplar öğretilir, ayrıca dinleme ve okuma kısmında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulur. TestDaF hazırlık eğitiminin süreci öğrencinin eksikliklerine ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. 

Ücretlendirme

KURS

SÜRE

ÜCRET

A1 Kursu

6 hafta

2250 TL Taksitli 

1950 TL Peşin

A2 Kursu

6 hafta

2250 TL Taksitli

1950 TL Peşin

B1 Kursu

8 hafta

2500 TL Taksitli

2250 TL Peşin

B2 Kursu

8 hafta

2500 TL Taksitli
2250 TL Peşin

C1 Kursu

8 hafta

2500 TL Taksitli

2250 TL Peşin

C2 Kursu

8 hafta

2500 TL Taksitli
2250 TL Peşin

TELC C1 Hochschule Hazırlık Kursu

6 Hafta

3500 TL

Inhouse Eğitim İmkanı

Şirket çalışanlarınıza özel Almanca dil eğitimi vermekteyiz. Özel ders programları oluşturmaktayız. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili Kişiler
 

İçim Çetin Aksakal

İçim Çetin Aksakal

Kıdemli Proje Yöneticisi