1- GENEL KULLANIM KOŞULLARI

Gizli kişisel bilgilerin, DE International Servis Hizmetleri A.Ş.’nin ağır kusuru olmadan, başka üçüncü şahıslar veya hackerler tarafından ele geçirilmesi halinde DE International Servis Hizmetleri A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, DE International Servis Hizmetleri A.Ş. üyelik başvurusu kapsamında kişisel bilgilerinin DE International Servis Hizmetleri A.Ş. veri tabanına kaydedilmesine ve bu bilgilerin, yapılan kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel indirim faaliyetlerinin kurgulanması ve müşterilerine daha iyi bir hizmet verebilmek adına sadece DE International Servis Hizmetleri A.Ş. bünyesinde kullanılmasına onay vermektedir.

DE International Servis Hizmetleri A.Ş. üyesi, web sitemiz üzerinden veya telefon ile bizler ile iletişime geçerek, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliğini sona erdirebilir. DE International Servis Hizmetleri A.Ş. üyesi, kendisine sms, internet, e-mail vb yöntemlerle gönderilen elektronik ileti gönderilmesine son verilmesini iletinin kendisine gönderildiği yöntem ile talep edebilir ve gönderi yapılmasını sonlandırabilir.

DE International Servis Hizmetleri A.Ş. kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bir bildirim yapma zorunluluğu olmadan, DE International Servis Hizmetleri A.Ş. Üyelik Programı şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği iptal edebilir.

Herhangi bir uyuşmazlık halinde DE International Servis Hizmetleri A.Ş.'nin defter ve her türlü kayıtları kesin delil sayılacaktır.

 
2- SÖZLEŞMENİN FESHİ, YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kullanıcı, web sitemize üye olarak ve/veya web sitemizde herhangi bir aidat ödemesi, etkinlik bileti/davetiyesi satın alınması ve sair ödemeli bir işlemi gerçekleştirmek suretiyle işbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşme ile belirtilen şartları Gizlilik ve Güvenlik Politikasını ve Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya kanuni fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın fesih edilebileceği gibi DE International Servis Hizmetleri A.Ş. tarafından da her daim tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih edilebilir.

Sözleşmenin feshi halinde sözleşme hükümleri kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, sözleşmenin içerik olarak fesih sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (örneğin; üyelerin sorumluluğu vb. hususlar) fesih sonrasında bile geçerliliklerini koruyacaktır.

 
3- İHTİLAFLAR 

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili kılınmıştır.

 
4- SON HÜKÜMLER

Bu sözleşme bir genel işlem şartı olarak addedilemez ve taraflar bu sözleşmede karşılıklı olarak mutabık kaldıkları hususunda hemfikirlerdir. Üyenin bu sözleşmede belirtilen hususlardan herhangi biri ile ilgili olarak kabul etmediği veya yorumda bulunmak istediği bir husus olması halinde üye tarafından bu sözleşme kabul edilmemelidir.

Üye bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, onayladığını, rıza gösterdiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ: İşbu Genel Kullanım Koşullarını kabul etmek suretiyle, DE International Servis Hizmetleri A.Ş.’nin, hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içerikler göndermek, ürünler, çözümler ve kampanyalar hakkında -birbirlerinin ürün ve hizmetleri için dahi- beni sms, e-mail, telefon, mektup vb. yöntemlerle bilgilendirmek için, telefon numaramı ve e-posta adresimi kullanmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gerçekleştirebilmesine, sms, e-mail, telefon, mektup vb. yöntemlerle her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın verdiğim izinleri ve onayları geri alacağımı bilerek izin/onay veriyorum. Üye olurken verdiğim üyelik bilgilerinin de tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.