Mekatronik Sistem Tekniği (MST) Sertifikalı Eğitim Programı

MST sertifikalı bir eğitim programı olup, amacı mekatronik sistem tekniği konusunda yetkin personel yetiştirmektir. MST, Almanya Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odasının geliştirdiği bir meslek edindirme programıdır. Türkiye’de bu program, IHK/AHK ile işbirliği yapan Festo tarafından uygulanmaktadır. Programı başarıyla tamamlayanlara verilen sertifika, aynı zamanda Almanya Ticaret ve Sanayi Odasının (IHK) ve Almanya’nın Dış Ticaret Odası Türkiye kuruluşu olan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK) onayını taşır. Program Türkiye’de uygulanmakta olduğu için, AHK projenin IHK adına Türkiye’deki taraftarıdır. MST programına katılanların sınav ve belgelendirme işlemleri, IHK/AHK tarafından onaylı ve TEGEV’in de bir test ve belgelendirme kuruluşu olan CbyT tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla Festo, AHK, TEGEV ve CbyT tarafından ortak bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Programın uygulayıcısı olan Festo, dünya genelinde birçok ülkede yıllardan beri mekatronik konusunda temel ve ileri seviye eğitimler veren uluslararası bir firmadır. Ayrıca, Festo Türkiye’de MST’nin yanı sıra Boğaziçi üniversitesi ile birlikte Mühendisler için sertifikalı Mekatronik Uzmanlık Programı (MUP) sunmaktadır. Festo, bu sertifika programları ile hem teknisyen ve teknikerler hem de mühendisler için mekatronik alanında uzman kuruluşlarla işbirliği içinde teknoloji ve uygulama esaslı eğitim olanakları sağlamaktadır.

Bilindiği gibi mekatronik, genel olarak makine, elektrik elektronik ve bilişim teknolojilerini içerdiğinden disiplinler arası bir meslektir. Günümüzde, bu melek dalına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.  Bunun en önemli denelerini şöyle sıralayabiliriz:

 

1)  Günümüzde üretilen ürünlerin, farklı teknolojilerden oluşan mekatronik bir yapıya sahip olması

2)  Mekatronik ürün ve üretim sistemlerinin bakım ve onarımı için duyulan nitelikli personel ihtiyacı

3)  Mekatronik sistemlere verilmesi gereken servisin, ancak bu alanda yetişmiş kişilerle olabileceği

4)  Mekatronik ürün ve üretim sistemlerinin iyileştirilmesinde disiplinler arası bilgiye duyulan ihtiyaç 

5)  Mekatronik ürün ve üretim sistemlerinin tasarımında disiplinler arası bilgiye duyulan ihtiyaç

 

Mekatronik mesleği kesinlikle makine teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri veya bilişim teknolojileri alanları ile ilgili mesleklerin yerine geçmez. Mekatronikçi, bir teknolojinin değil mekatronik ürün veya sistemlerin uzmanıdır. Bunu biraz daha açıklığa kavuşturmak için, Mekatronikçiden neler beklendiğini aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

 

1)    Mekatroniği oluşturan üç teknoloji alanında (makine, elektrik elektronik, bilişim) bilgi ve beceri

2)    Disiplinler üstü, bütünsel ve sistem esaslı düşünme becerisi

3)    Mekatroniği oluşturan teknolojileri bir sitemde birleştirme becerisi

4)    Bütünsel düşünerek problem çözme becerisi

5)    Proje esaslı ekip çalışması

6)    İşle ilgili bilgilerin bağımsız ve pratik olarak uygulanması

 

MST eğitim programına katılmak için, Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler veya Anadolu Teknik Liselerinin makime teknolojileri veya elektrik elektronik teknolojileri alanlarından mezun olmak ve en az bir yıl mesleği ile ilgili bir iş yerinde çalışmış olmak gerekiyor. Bu koşulları sağlayan adaylar, kendi alanları ile ilgili bir seviye belirleme sınavına tabi tutularak programa alınmaktadır.

MST eğitim programı denklik modülü, ana modül ve proje modülü olmak üzere üç modülden meydana gelir. Programa alınan katılımcılar, denklik modülü ile eğitime başlar, ana modül ile devam eder ve proje modülü ile programı tamamlar.

Denklik modülünde sağlanan tamamen uygulamalı eğitimlerle, makine teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojileri alanlarından gelen katılımcıların her iki alan ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri denkleştirilir. Bu modülün sonunda, hem makine hem de elektrik elektronik alanları ile ilgili teori ve uygulamadan meydana gelen sınavlar yapılır. Her katılımcı, bu sınavlara alınır ve başarılı olanlara, Almanya Ticaret ve Sanayi Odasının (IHK) da onayladığı mekanik ve elektrik elektronik ile ilgili sertifikalat verilir.

Ana modül, esas mekatronik konularının işlendiği modüldür. Bu modülde, bir taraftan yapılmış bir mektaronik proje incelenir, diğer taraftan da teknoloji, bireysel gelişim, metot ve organizasyon eğitimleri verilir. Bu modülün amacı, katılımcıları mekatronik alanda kendi başlarına gerçek endüstriyel bir projeyi yapabilecek duruma getirmektir. Ayrıca, dış kaynaklı dokümanları anlayabilmeleri için, mekatronik alanda kullanılan İngilizce terminolojinin de katılımcılara kazandırılması hedeflenmektedir.

Proje modülü katılımcıların, ekipler halinde proje yaptıkları modüldür. Bu projeler gerçek endüstriyel projelerdir. Proje çalışmaları, çok yönlü olup katılımcıları bitirme sınavına hazırlayan bir yapıya sahiptir. Proje çalışmaları çözüm üretme, tasarlama, planlama, organize olma, firma içi proseslerle uyumlu çalışma, teknik doküman hazırlama ve sunum yapma gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Proje modülünün sonunda yapılan final sınavını başarıyla tamamlayan katılımcılar, Almanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da onaylanan “Mektaronik Sistem Tekniği” sertifikasını almayı hak kazanır.

MST programı toplamda 580 saatlik bir programdır. Bu süre isteğe bağlı olarak, hafta içi öğleden sonraları ve/veya akşamları ve/veya hafta sonları gibi farklı gün ve saatlerde planlanabilmektedir.

 

Dr. Hayrettin Karcı

Festo Proje Direktörü

Detaylı Bilgi

 
Yetkili Kişiler

Meltem Çokluk

Meltem Çokluk

Etkinlikler, Delegasyonlar &
Eğitim Bölüm Müdürü