Tahkim Müessesesi

Uluslararası ticarette uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi

Kamu hukuku ve özel hukuk alanında yapılan bir sözleşmeye uyma zorunluluğunu ifade eden “pacta sunt servanda” ilkesi uygulamada özellikle uluslararası ilişkilerde bazı sorunlara neden oluyor.

Yapılan bir sözleşmenin hangi ulusal hukuka tâbi olacağına ilişkin husus çoğu kez sözleşme telaşıyla gözden kaçmakta veya ihmal edilmekte, ancak ileride beklenmedik sonuçlar doğurabilmektedir.

Bu tür sorunları engellemek amacıyla İstanbul’da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir tahkim müessesesi oluşturdu.

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi, alınacak kararların yüksek düzeyde mesleki uzmanlığa dayandırılması, tahkim usulünün gizlilik ilkesine uygun yürütülmesi, usül esnekliği ve hakem kararlarının uluslararası düzeyde infaz edilebilmesi gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

Tahkim usulünün sunduğu bir diğer avantaj ise, sadece yasal açıdan “doğru” bir çözüm aramak yerine, daha esnek kurallarla uygulanabilir bir çözüme ulaşabilme olanağı tanımasıdır.

Tahkim müessesesi mevcut ticari ilişkilerin korunmasını hedefler.

Sözleşme taraflarının belirleyeceği hakemlerin konularında uzman olmaları uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler getirilmesini sağlamaktadır.

Türkiye’de ticari ilişkiler kurmuş olan veya kurmayı düşünen ticari kuruluşlara, yapacakları sözleşmelere tahkim şartı koymaları öneriliyor. Böylelikle  uluslararası ticarette  sözleşmeye uyma zorunluluğu ilkesinden tam olarak yararlanmak güvence altına alınmış olacaktır.

Ek Bilgi için: Dr. Wolfram Buchwitz, RIW 2012, 754 'Türkei: Neue Möglichkeiten der Schiedsgerichtsbarkeit'

AHK-Türkiye Tahkim Kuralları (DE/TR/EN):

AHK Tahkim Kuralları Kasım 2012

AHK Schiedsrichter AHK Hakem Listesi

AHK Schiedsvereinbarung AHK Hakem Anlaşması Arbitration Agreement

AHK Schiedsgerichtshof - Tahkim Divanı - Court Of Arbitration

Yetkili Kişiler
Satı Gör Tekbaş

Satı Gör Tekbaş

Kıdemli Proje Yöneticisi